Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

ĆWICZENIA ODDECHOWE I ARTYKULACYJNE

Ćwiczenia oddechowe mają na celu poprawę lub usprawnienie pracy aparatu oddechowego warunkującego prawidłowy rozwój dziecka oraz wspomaganie poprawnej i skutecznej artykulacji.

Ćwiczenia oddechowe: przenoszenie elementów (papierków, styropianów, itp.) z miejsca na miejsce za pomocą słomki.

Regularnie stosowane ćwiczenia oddechowe zwiększają wydolność płuc, uczą ekonomicznego zużywania powietrza w czasie mówienia, różnicowania faz oddychania (wdech, wydech), wydłużania fazy wydechowej. W trakcie prowadzenia ćwiczeń oddechowych dąży się do wytworzenia u dziecka umiejętności oddychania torem brzusznym, co jest bardzo korzystne w przypadku wad wymowy.

Poprawne artykułowanie dźwięków mowy możliwe jest dzięki sprawności i prawidłowej budowie aparatu artykulacyjnego, co ważne jest dla wyrazistości wypowiedzi. Wymawianiu poszczególnych dźwięków mowy towarzyszy poruszanie się warg, języka, podniebienia miękkiego i żuchwy. Ruchy te muszą być bardzo dokładne - powinny być wykonane w ściśle określony sposób, w danym miejscu jamy ustnej.

Ćwiczenia artykulacyjne mają na celu usprawnianie języka, warg, podniebienia miękkiego i żuchwy (dolnej ruchomej szczęki), opanowanie umiejętności świadomego kierowania ruchami narządów artykulacyjnych, wyrobienie wrażliwości miejsc i ruchów w jamie ustnej, istotnych dla prawidłowego wymawiania dźwięków, usprawnienie koordynacji ruchowej w zakresie aparatu artykulacyjnego.

Efektywność ćwiczeń możliwa jest tylko poprzez wielokrotne powtarzanie.


Unoszenie języka do nosa i opuszczanie na brodę.

Kierowanie języka do kącików ust na zmianę.

Oblizywanie warg dookoła.

Dotykanie czubkiem języka wszystkich zębów po kolei przy szeroko otwartych ustach.

Robienie rurki z języka.

Wypychanie policzków językiem.

Ściąganie i rozciąganie warg na zmianę.

Zakrywanie warg na zmianę. 

Galeria

Ostatnio dodane