Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Samorząd

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO

W SP 1 W GNIEWKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2007/ 2008


Plan pracy samorządu szkolnego powstał dzięki latom dotychczasowych doświadczeń..Jest on ściśle skorelowany z nadrzędnymi dokumentami normującymi pracę szkoły, a zwłaszcza jej Statutem oraz Strategicznym planem rozwoju szkoły.  Jest pochodną propozycji zgłaszanych przez młodzież w toku spotkań z przedstawicielami samorządów klasowych, które odbywały się cyklicznie w ciągu ubiegłego roku. Nadrzędnym celem pracy samorządu uczniowskiego jest wdrażanie młodzieży do aktywnej, twórczej pracy- tak, by praca ta stanowiła pole obywatelskiego wychowania. Plan ten zakłada stałą współpracę z Dyrekcją szkoły, Radą Rodziców, a także uczestnictwo w życiu środowiska lokalnego.

Propozycje szczegółowe:

Przeprowadzenie wyborów Rady samorządu uczniowskiego spośród przedstawicieli poszczególnych samorządów klasowych- na zebraniu ogólnym delegatów- termin do 20 września 2007 roku. (zebranie to poprzedzone będzie prawyborami, które przeprowadzone zostaną   zespołach klasowych).

Zorganizowanie cotygodniowych dyżurów Rady samorządu celem rozwiązywania bieżących problemów zgłaszanych przez uczniów.

Zwołanie- czterokrotnie w ciągu roku szkolnego zebrań ogólnych przedstawicieli poszczególnych samorządów klasowych w celu przedyskutowania najistotniejszych problemów młodzieży, a także zapoznania się z ich propozycjami i dokonaniami w obszarze samorządowej działalności- terminy spotkań: wrzesień, grudzień 2007r., luty, maj 2008 roku.

Zorganizowanie dyżurów uczniowskich na korytarzach szkolnych- wspierających pracę nauczycieli podczas przerw (klasy szóste), a także dyżurów porządkowych na boisku szkolnym (klasy II- VI)- funkcjonowanie przez cały rok szkolny.

Tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi uzdolnień uczniów. Zadanie to realizowane będzie poprzez organizowanie różnych imprez i konkursów tematycznych. Oto te propozycje: „Nasza klasa Alfą i Omegą” – interdyscyplinarny turniej klas- IV- VI- eliminacje do grudnia 2007, a finał – marzec 2008 r.; „Znasz li ten kraj...? – dziennik mojej podróży- dalekiej i bliskiej”- konkurs literacki- styczeń 2008 (najciekawsze prace będą publikowane na łamach prasy lokalnej) ; opracowanie interdyscyplinarnego projektu- „Przez wieki i zdarzenia- od Księstwa Gniewkowskiego do współczesności” (realizacja techniką komputerową- maj 2008).

Spotkania z przedstawicielami władz lokalnych- spotkanie pierwsze- październik 2007 r.- temat- Najważniejsze zadania samorządu lokalnego; spotkanie drugie- kwiecień 2008 r.- temat- Nasza gmina i region w Unii Europejskiej.

Zorganizowanie cyklicznej wystawy- „Obrazy z naszej przeszłości”- wystawa I październik 2007 (temat- Rzemiosło i przemysł Gniewkowa na przełomie XIX i XX wieku), wystawa druga- marzec 2008r(temat- Zapomniane postaci naszej lokalnej historii).

Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Towarzystwa Miłośników Gniewkowa - kwiecień 2008 r.

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu „Z dziejów Polskiego Oręża” –eliminacje- do listopada 2007 r., a finał – maj 2008 r.

Spotkanie z archeologiem – temat spotkania – ostatnie badania archeologiczne na terenie naszego miasta i gminy; termin – styczeń 2008 r.

Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych- np. Dzień Komisji   Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas I, „Odzyskanie przez Polskę Wolności- listopad 1918r.”, Dzień Kobiet, Święto Patrona Szkoły, Pożegnanie klas szóstych. Stała współpraca z miesięcznikiem „Gniewkorama”.

Opiekun samorządu szkolnego

 

Galeria

Ostatnio dodane