Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Polska - maj 2014

W dniach od 12 do 16 maja 2014 r.Szkoła Podstawowa nr1 w Gniewkowie  gościła delegacje sześciu  szkół zagranicznych.  Z projektową rewizytą przybyli nauczyciele i uczniowie z Bułgarii, Francji, Grecji, Litwy, Rumunii oraz z Turcji.

Wspólne spotkanie służyło realizacji celów projektu „European Multiguide” w ramach programu Comenius.  Aktywna wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z partnerskimi szkołami europejskimi wpływa na ulepszenie jakości edukacji w naszych szkołach. W ramach współpracy międzynarodowej powstało wiele produktów końcowych w formie broszur, plakatów, kalendarza, filmów wideo, albumu fauny i flory regionu, komiksu, audiobook’a czy prezentacji multimedialnych zawierających m.in. wirtualną mapę regionu, zwyczaje świąteczne, zabawy jako formy spędzania wolnego czasu, portfolio sławnych ludzi, zbiór zasad właściwego zachowania podczas wycieczek turystyczno-krajoznawczych, zbiór piosenek regionalnych, czy broszury promujące lokalne atrakcje turystyczne. Produkty te zostały wykonane przez uczniów z fachową pomocą nauczycieli różnych przedmiotów i będą służyły szkołom uczestniczącym w projekcie oraz innym zainteresowanym,  jako materiał dydaktyczny w dalszej pracy, a przede wszystkim jako materiał informacyjny o krajach, które znaliśmy z podręczników lub z telewizji, lecz wiedza ta była teoretyczna. Wymienione działania pozwoliły uświadomić uczniom i nauczycielom identyfikację narodową, historyczną i kulturową oraz dziedzictwo przyrody w kontekście promowania turystyki w regionach szkół partnerskich.

Delegacje nauczycieli z zagranicy spotkali się z Burmistrzem Gniewkowa, Panem  Adamem Roszakiem. Burmistrz zapoznał zebranych z historią miasta, kierunkami gospodarki oraz środowiskiem naturalnym gminy, zwracając szczególną uwagę na dobro naturalne jakim są gniewkowskie lasy. Koordynator z Rumunii przedstawiła główne cele realizowanego wspólnie projektu.

Doskonałą lekcją tolerancji, łamania stereotypów oraz poznawania zwyczajów i kultury wraz z rozwijaniem umiejętności językowych były prezentacje o krajach partnerskich, przygotowane przez uczniów Naszej Szkoły pod opieką wychowawców, przy ścisłej współpracy rodziców. Goście z zagranicy przez chwilę mogli poczuć się jak w swoim kraju słuchając znanych sobie melodii, piosenek, uczestnicząc w przygotowanych tańcach oraz smakując typowych dla swojego kraju potraw, nie przekraczając granic przemieszczali się z kraju do kraju, by z ciekawością odkrywać nowe atrakcje.

Kolejnych wrażeń dostarczył gościom udział w uroczystości z okazji Święta Szkoły. Przemarsz ulicami miasta, grochówka wojskowa,  wystawa sprzętu wojskowego, uroczysta akademia poświęcona Wojsku Polskiemu, patronowi Szkoły, to lekcja , której nie da się zapomnieć.

Ponadto uczniowie z zagranicy uczestniczyli w lekcjach muzyki, informatyki, wychowania fizycznego, w zajęciach o Gniewkowie .Natomiast nauczyciele, podczas pracy projektowej, dyskutowali na temat zrealizowanych celów, omówili wykonane działania i przygotowali ankietę ewaluacyjną na zakończenie projektu.

Zgodnie z celami projektu odbyły się wizyty dokumentacyjne do Muzeum Piernika w Toruniu, Muzeum Solnictwa w Inowrocławiu, Centrum Edukacji i Promocji Regionalnej Kaszub w Szymbarku. Spacer ulicami Torunia sprzyjał zapoznaniu się z architekturą gotycką, a spacer po Parku Solankowym w Inowrocławiu, przy tężniach oraz degustacja wód mineralnych w palmiarni dostarczyły korzyści zdrowotnych. Goście, korzystając z zaproszenia pana Burmistrza, udali się również na długi spacer po gniewkowskim lesie.

Dzięki projektowi uczniowie i nauczyciele zaangażowali się w dialog wielokulturowy. Starali się zrozumieć i respektować kulturę innych narodów i jej wartości. Jednocześnie udoskonalali sprawności komunikacyjne w języku angielskim oraz rozwijali umiejętności w dziedzinie technologii informacyjno-komputerowej.

Fotorelacja tu: European Multiguide

Lidia Zimna

 

Galeria

Ostatnio dodane