Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Portugalia- luty 2014

SPRAWOZDANIE Z  PRACY PROJEKTOWEJ

W dniach 16.02.2014-22.02.2014 w Alvor w Portugalii odbyło się spotkanie projektowe w którym uczestniczyło 8 partnerskich krajów; Rumunii, Litwy, Turcji, Bułgarii, Francji ,Polski ,Grecji .

Praca projektowa rozpoczęła  się od powitania w BEMPOSTA SCHOOL. Placówka w której gościliśmy jest szkołą o charakterze artystycznym. Uczniowie doskonalą w niej swoje talenty muzyczne, głosowe. Miting rozpoczął się od  powitania partnerów projektowych przez dyrektora szkoły mrs. FernandeRose. Młodzież przygotowała przedstawienie muzyczno-teatralne .  Uczestniczący delegaci  mogli    wysłuchać pieśni i utworów muzycznych portugalskich kompozytorów. Adepci sztuki aktorskiej zaprezentowali  się w nowoczesnym studium aktorskim mówiącym o pokoju i przyjaźni.

Potem uczestnicy zwiedzali placówkę. Poznawali jej specyfikę,  metody i warsztat pracy nauczycieli. Mogli również obserwować   zajęcia z uczniami specjalnej troski. Uczestniczyli  w spotkaniu dyskusyjnym z nauczycielami pracującymi w placówce. Analizowali wspólnie   stosowane metody, omawiano   rozwiązania metodyczne i organizacyjne  oraz wymieniali się doświadczeniami pedagogicznymi. Delegaci obserwowali lekcje języka angielskiego w której mogli aktywnie uczestniczyć.  Odwiedzili  szkolę EB –Alvor,  gdzie mogli poznać  pracę  nauczycieli i obserwować  zajęcia najmłodszych uczniów.

Odbyło się uroczyste spotkanie z uczniami , nauczycielami i rodzicami . Przygotowali oni gościom niespodziankę- koncert   muzyki współczesnej, który zaprezentowali uczestnikom spotkania mityngowego.

Czas pracy   projektowej był intensywny. Partnerzy omawiali wykonane zadania, zdawali relacje  z postępu prac projektowych .Dokonano ewaluacji  postępu  projektu. Omówione zostały szczegółowo produkty końcowe – ich wykonanie, oznaczenia logo  projektu, zawartość  treściową, oznaczenie zgodne z wymogami.  Dyskutowano nad programem kolejnego spotkania partnerów w Bułgarii.

Delegacje uczestniczące w mitingu  wzięły udział w spotkaniu z przedstawicielami władz lokalnych oraz oświatowych regionu Portimao. Pani Burmistrz opowiadała o mieście,  jego historii, perspektywach rozwoju. Zapraszała uczestników do odwiedzenia regionu w czasie wakacji.

Podczas wizyt dokumentowano   realizację projektu w różnych środowiskach; Lagos, Sagres, Silves.  W każdym z tych miejsc delegacje mogły korzystać z przygotowanych opisów,przewodników,  poznawać zasady   funkcjonowania środowiska  : przyrodniczego, społecznego i kulturowego.

W drodze powrotnej uczestnicy zwiedzili Lizbonę.

Miting w Alvor   pozwolił na poznanie    metod i sposobów pracy portugalskich nauczycieli. Umożliwił dokonanie ewaluacji projektu. Był tez czas na poznanie kultury i tradycji regionu Portimao.

fotorelacja: Portugalia

 

Galeria

Ostatnio dodane