Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Litwa - październik 2013r.

Kolejnym etapem międzynarodowego projektu „Comenius”, w którym od kilku lat uczestniczy Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie był wyjazd na Litwę.

Na przełomie września i października przedstawiciele gniewkowskiej „Jedynki” wyjechali w ramach programu do litewskiego miasta Kalvariji.


Spotkanie przyczyniło się do realizacji celów wynikających z założeń projektu. Jednym z nich było poznanie tradycji i kultury tego nadbałtyckiego kraju. Aby uświadomić  uczniom i nauczycielom identyfikację narodową, historyczną i kulturową oraz dziedzictwo przyrody w kontekście promowania turystyki w regionach szkół partnerskich, gospodarze umożliwili przyjezdnym odwiedzenie miejsc związanych z historią i tradycją Litwy. Ponadto wprowadzono w życie ideę odpowiedzialnej turystyki, korzystając z przygotowanej wcześniej przez wszystkich partnerów broszury zawierającej zasady kulturalnego zachowania podczas podróży i zwiedzania.

Kolejny cel projektu zakładający ulepszenie jakości edukacji w naszych szkołach poprzez aktywną wymianę doświadczeń i dobrej praktyki z partnerskimi instytucjami europejskimi został zrealizowany poprzez wymianę doświadczeń, podsumowanie dotychczasowych prac projektowych realizowanych przez poszczególnych uczestników projektu oraz dyskusję nad formą zaplanowanych na kolejne miesiące działań.  Zaprezentowano także specyfikę litewskiej szkoły. Nauczyciele obserwowali zajęcia, dyskutowali na temat różnych  form pracy z młodzieżą, próbowali także nauczyć się podstaw litewskiego języka. Uczniowie szkół partnerskich uczestniczyli w różnych formach zajęć szkolnych, między innymi w lekcji muzyki, języka angielskiego czy quizie wiedzy na temat państw grupy projektowej. Uzupełnieniem tego była akademia zorganizowana przez uczniów szkoły w Kalvariji, w czasie której przedstawiono elementy lokalnej tradycji opartej na poszanowaniu środowiska naturalnego, pieśni i tańce ludowe związane z wypiekaniem chleba.

Wizyta w centrum kulturowym, gdzie pokazano zebranym zasady wypiekania chleba według tradycyjnych receptur oraz zaprezentowano ludowe ubiory i obyczaje, jak też zwiedzanie muzeów i miejsc pamięci narodowej udoskonaliły wiedzę młodzieży i dorosłych na temat dziedzictwa historycznego i wartości kulturowych naszych sąsiadów. Zadania projektowe pozwoliły uczniom i nauczycielom szkół partnerskich zauważyć  podobieństwa i różnice pomiędzy ich krajami.

Uczestnicy spotkania zostali ciepło przyjęci przez litewskich gospodarzy. Wizyta w siedzibie lokalnych władz Kalvariji pozwoliła na poznanie specyfiki lokalnego środowiska, zasad funkcjonowania miejscowej oświaty, co pozwoliło uformować i rozwinąć obywatelstwo europejskie uczniów i nauczycieli w oparciu o zrozumienie, respektowanie i tolerancję skierowaną na kulturę europejską i jej wartości.

Wizyta wzbogaciła wiedzę związaną z dniem codziennym Litwy, historią, kulturą i tradycją oraz przypomniała o tym, iż Polskę i Litwę przez wieki łączyła wspólna historia.

Przed szkołą

W skansenie

Przed muzeum historycznym w Kownie

Przed muzeum muzyka Ciurlonisa

Wręczenie certyfikatów

Pożegnalna kolacja

Na spotkaniu z wójtem (burmistrzem) Kalvariji


 

Galeria

Ostatnio dodane