Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Regulamin UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO

REGULAMIN UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO

1. Uczeń samodzielnie lub pod opieką rodziców dochodzi na wyznaczony przystanek autobusem.

2. Oczekuje na przyjazd autobusu zachowując zasady bezpieczeństwa.

3. Wsiada do autobusu zachowując zasady kultury osobistej.

4. W czasie jazdy autobusu przestrzega zasad BHP i stosuje się do poleceń opiekuna dowozu.

5. Uczeń odprowadzany jest do szkoły i odbierany ze świetlicy przez osoby nadzorujące dowóz.

6. Po zakończeniu zajęć uczeń samodzielnie udaję się do świetlicy szkolnej.

7. Uczeń może opuścić świetlicę tylko pod opieką osoby nadzorującej dowóz, bądź zostać odebrany przez rodziców lub przez osoby pełnoletnie imiennie upoważnione przez rodziców lub opiekunów po dokonaniu wpisu w rejestrze potwierdzeń odbioru dla uczniów objętych opieką świetlicy szkolnej.

8. Jeżeli uczeń uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły, a zajęcia odbywają się w trakcie oczekiwania na dowóz, uczeń może opuścić świetlicę zgodnie z zezwoleniem rodziców na udział w tychże zajęciach i wrócić samodzielnie do świetlicy po ich zakończeniu.

9. W przypadku zmiany organizacji zajęć np. odwołanie, skrócenie lekcji, imprezy szkolne, szkoła zapewnia uczniom opiekę świetlicy, a powrót do domu odbywać się będzie na zasadach wcześniej ustalonych tj. autobusem szkolnym lub autobusem liniowym zgodnie z oświadczeniem rodziców.

10. Uczeń może korzystać z autobusów liniowych na zasadach ustalonych przez rodziców – z zaznaczeniem godzin kursów, przystanku.

11. Jeżeli uczeń dojeżdżający nie korzysta ze świetlicy szkolnej to na pisemne oświadczenie rodziców bądź opiekunów udaje się pod wskazany adres – upoważnienie skutkuje cały rok.

 

Galeria

Ostatnio dodane