Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

O świetlicy

Godziny otwarcia świetlicy:

Poniedziałek  7.00 – 16.00

Wtorek  7.00 – 16.00

Środa  7.00 – 16.00

Czwartek  7.00 – 15.00

Piątek  7.00 – 14.00

 

Wychowawcy:

mgr Anna Górska

mgr Anna Frankowska

 

Opieką świetlicy objętych jest ponad 200 dzieci z klas I – VI, są to osoby dojeżdżające z: Suchatówki, Michałowa, Zajezierza, Lipia, Bąbolina, Godzięby, Dąbków, Dąblina, Kępy Kujawskiej, Perkowa oraz osoby z Gniewkowa oczekujących na zajęcia pozalekcyjne.

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

Uczniowie mają obowiązek:

1.    Zgłosić się samodzielnie do świetlicy jeżeli nie zaczynają ich od godziny 7.55 i po ich zakończeniu.

2.    Zapoznać się z regulaminem ucznia dojeżdżającego i zasadami ruchu drogowego i się do nich stosować.

3.    Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i kulturalnego zachowania.

4.    Przerwy między lekcyjne należy spędzać na boisku lub korytarzu.

5.    Za zniszczony sprzęt będzie pobierana jego równowartość pieniężna.

6.    Świetlicy nie należy opuszczać bez pozwolenia wychowawców.

7.    Dbać o sprzęt i estetyczny wygląd świetlicy.

8.    Opiekować się młodszymi kolegami.


 

Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich,
w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, relaksu i odrabiania prac domowych. Spędzanie czasu
w świetlicy szkolnej sprzyja powszechnemu rozwojowi uczniów oraz nadrabianiu opóźnień w tym zakresie. Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują.

 

Dzieci mają możliwość rozwinąć swoje zainteresowania w czasie zajęć:

-  rozwijających myślenie: czytanie książek, oglądanie filmów, rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów;

- artystycznych: plastycznych – rysowanie, malowanie, wycinanie

muzykalne – ćwiczenia rytmiczne, śpiewanie piosenek, tańce, formy teatralne z występami

- wychowanie fizycznego – gry i zabawy ruchowe, wyścigi, zawody sportowe

oraz zaprezentować zdobyte umiejętności i zdolności w czasie konkursów.

 

Galeria

Ostatnio dodane