Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Sprawdzian - pierwszy egzamin ucznia

8 kwietnia przeprowadzony został sprawdzian dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie . Do sprawdzianu przystąpiło 112 uczniów naszej szkoły. Taki sam sprawdzian pisali uczniowie w całej Polsce. Pierwsi uczniowie pojawili się na korytarzach szkoły już o 7.30 – sprawdzian rozpoczynał się o 9.00. Zdenerwowanie, ostatnie powtórki trwały do 9.00 kiedy to uczniowie zajęli wyznaczone miejsca i przystąpili do rozwiązywania zadań. Sprawdzian dla klas szóstych powszechny i obowiązkowy co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie .
 Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.
  Na sprawdzianie badany i oceniany jest, poziom osiągnięć uczniów w zakresie pięciu obszarów umiejętności: 
  -  czytania,
-  pisania, 
-  rozumowania, 
-  korzystania z informacji, 
-  wykorzystywania wiedzy w praktyce
 Na sprawdzianie każdy uczeń otrzymuje taki sam zestaw zadań wraz z kartą odpowiedzi (zwany arkuszem egzaminacyjnym). Zestawy do przeprowadzania sprawdzianu przygotowują okręgowe komisje egzaminacyjne.  Sprawdzian trwa 60 minut i jest to czas, który przeznaczony jest na rozwiązywanie zadań. Dla uczniów (słuchaczy) z dysfunkcjami czas trwania sprawdzianu może być przedłużony nie więcej niż 30 min.
 Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów.
Każdy uczeń otrzymuje od okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.
 

Galeria

Ostatnio dodane