Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Informacja dla uczniów biorących udział w konkursie „KANGUR 2014”

Kangur Matematyczny Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny" odbędzie się 20 marca 2014r. Konkurs będzie miał charakter jednorazowego testu. Zadania oraz termin został ustalany przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie'res. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii "Żaczek" zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów).
Test konkursowy w kategorii "Maluch" zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów).
Test konkursowy w   kategorii "Beniamin" zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.

Instrukcja wypełniania karty odpowiedzi podczas konkursu "Kangur Matematyczny"

Prawidłowe wypełnienie karty odpowiedzi jest jednym z elementów konkursu.

Przede wszystkim na pierwszej stronie karty umieszczamy kod oraz nazwisko i imię, wpisując po jednej literze w prostokącik.

Bardzo ważne jest, aby najpierw wpisać nazwisko, potem imię, przy czym między nazwiskiem a imieniem należy zostawić jeden pusty prostokącik.

Następnie pod każdą literką zaczerniamy jedno kółko z tą samą literą.

Na dole karty zaczerniamy kółko kategorii, które znajduje się nad Twoją klasą.

Do wypełniania karty odpowiedzi nie używać flamastrów!

Nie wolno używać korektora!

Najlepiej używać miękkiego ołówka lub długopisu z czarnym wkładem.

Wzór prawidłowo wypełnionej karty


http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/karta1.jpg

http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/karta2.jpg

 

Galeria

Ostatnio dodane