Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

ALARM PRÓBNY- DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO

Image

              W dniu 07.10.2010r w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie odbyło się szkolenie praktyczne ewakuacji pracowników i uczniów podczas zajęć lekcyjnych wynikających z instrukcji przeciwpożarowe. Działania ewakuacyjne odbyły się po uprzednim powiadomieniu Państwowej Straży Pożarnej i organów wspomagających proces ewakuacji. Celem ćwiczeń było sprawdzenie znajomości instrukcji przeciwpożarowej przez pracowników szkoły i uczniów oraz umiejętność reagowania w sytuacjach zagrożenia.

 

       Ćwiczeniami objęto cały stan osobowy uczniów i pracowników szkoły. W czasie zrealizowanych ćwiczeń o godz.10:00 (dla I grupy uczniów i pracowników) oraz 13:00 (dla pozostałej części) stworzono warunki utrudniające sposób alarmowania poprzez wyłączenie dopływu energii elektrycznej. Pracownicy szkoły i uczniowie postępowali zgodnie z zasadami ujętymi w instrukcji przeciwpożarowej obowiązującej w szkole.

        Czas ewakuacji wszystkich uczniów i pracowników szkoły był zadowalający. Ćwiczenia zakończono w dniu 07.10.2010r. o godz.13:10. Działania ewakuacyjne przyniosły pożądane efekty podnosząc stan bezpieczeństwa w naszej placówce i pozwoliły wyciągnąć wnioski do dalszej pracy.

 

 

Galeria

Ostatnio dodane