Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Plan pracy szczepu 2009/2010

PLAN PRACY SZCZEPU ZHP IM. JóZEFA BEMA, SANDORA PETOFIEGO

ROK SZKOLNY 2009/10

MIESI¡C

ZADANIA

WRZESIEŃ

- HARCERSKI START

- MANIFESTACJA POD OBELISKIEM W LASACH GNIEWKOWA

- MANEWRY HARCERSKIE – KRUSZWICA

- IV POWIATOWY RAJD ROWEROWY – ROJEWO

- AKCJA „SPRZ¡TANIE ŚWIATA"

PA¬DZIERNIK

- BIWAK

- PRZEKAZANIE ZUCHóW DO DRU¯YNY HARCERSKIEJ

- POWITANIE JESIENI- ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

LISTOPAD

- WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH – WARTY NA CMENTARZU

- BIEG NIEPODLEGŁOŚCIOWY

- KONCERT W OPERZE W BYDGOSZCZY

GRUDZIEŃ

 

- V MIKOŁAJKOWA SPARTAKIADA ZUCHOWA

- BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

-WIGILIA HARCERSKA

STYCZEŃ

- ROCZNICA WYZWOLENIA GNIEWKOWA- UROCZYSTOŚĆ  ŚRODOWISKOWA

-  BIEG PATROLOWY – MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ

LUTY

- BIWAK

-DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ- KOMINEK

MARZEC

- HARCERSKI FESTIWAL- JAKSICE

- POWITANIE WIOSNY- TOPIENIE MARZANNY

KWIECIEŃ

- KWIECIEŃ MIESI¡CEM PAMIĘCI NARODOWEJ – UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE

- DZIEŃ ZIEMI- SPRZ¡TANIE LASU

MAJ

-HARCERSKI TURNIEJ SPORTOWY

- UDZIAŁ W ŚWIECIE SZKOŁY

UROCZYSTOŚCI ŚRODOWISKOWE- 3 MAJA – UCHWALENIE KONSTYTUCJI

CZERWIEC

- ZAKOŃCZENIE ROKU HARCERSKIEGO

- PO¯EGNANIE HARCERZY Z KLAS SZóSTYCH

 

KOMENDANT SZCZEPU

HM. E.OLSZEWSKA

 

Galeria

Ostatnio dodane