Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

WOJEWÓDZKA INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 w "JEDYNCE"

2 września 2013r. odbyła się w Szkole Podstawowej nr 1 Wojewódzka  Inauguracja Roku Szkolnego 2013/2014r. Gospodarzami uroczystości byli: Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty,  Adam Roszak - Burmistrz Gniewkowa oraz  Dorota Gliwińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie.

Zaproszenie przyjęli także: pan Krzysztof Brejza- Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Tadeusz Zwiefka – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Elżbieta Pniewska - Radna Sejmiku Województwa, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gniewkowo- Pan Janusz Kozłowski, Przewodniczący Zarządu Krajowego WZZ „Solidarność- Oświata ”- Pan Marek Libera ,Prezes  Okręgu Kujawsko – Pomorskiego ZNP Pan Jacek Kempski, Ksiądz Prałat Wojciech Przybyła –CARITAS Bydgoszcz, Komendant Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy Pan Krzysztof Zgłobicki,  Zastępca Kujawsko – Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu  Starszy bryg. Pan Krzysztof Michałowski, komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej starszy bryg. Artur Przybylski, Prezes OSP Gniewkowo  Pan Edmund Głuszak, w-ce Dyrektor Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu  Pani Grażyna Szczepańska, Pan Witold Anusiak – w-ce Dyrektor ds. metodycznych z Toruńskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Pan Stanisław Słomiński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Gniewkowo, Pan Tomasz Molenda - Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Gniewkowo, Pani Ewa Kropińska- Dyrektor Piastowskiego Banku Spółdzielczego, Pan Jan Michalczyk - Komendant Straży Miejskiej, dyrektorzy Szkół i Placówek Kulturalnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, Radni Rady Miejskiej Gminy Gniewkowo, Pan Tadeusz Kadów- Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo, Pan Adam Straszyński – Przewodniczący Rady Rodziców.

Zaszczyt zorganizowania uroczystej inauguracji jest związany z jakością pracy szkoły i jej zasługami. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowa to placówka o długoletniej i  pięknej historii ściśle związanej z historią miasta i regionu. Szczególną rolę przypisuje się takim wartościom jak: tradycja, przywiązanie do historii i  wartości patriotycznych, umiłowanie Małej Ojczyzny. Jednocześnie jest to placówka nowoczesna. Uczniowie osiągają wysokie wyniki w nauce i sporcie. Szkoła promuje wartości proeuropejskie - od 10 lat uczestniczy w różnorodnych projektach unijnych – Comenius, Regio, Grundtvig. Jest bezpieczna, przyjazna uczniom, ściśle związana ze środowiskiem lokalnym.

Część artystyczną rozpoczął uroczysty polonez w wykonaniu uczniów klasy IIC. Do wielkiej historycznej podróży przedstawiającej najważniejsze wydarzenia  ponad 700-letniej historii Gniewkowa  zaprosiły klasy:  VC i IIA, a w rapnutce historię księcia Władysława Białego, Elżbiety Gniewkowskiej i Królowej Jadwigi wyśpiewali uczniowie klasy VB. Piosenką pt. „Wrzesień” drugoklasiści zachęcili  koleżanki i kolegów, by od pierwszego dnia nauki z  zapałem zabrali się do pracy. Jesteśmy częścią Europy, jesteśmy częścią świata- słowami znanej piosenki „We are the Word” uczniowie klasy IVC  przypomnieli o wzajemnej przyjaźni i szanowaniu praw dziecka  na całym globie.

Wszystkie występy charakteryzowały się starannym przygotowaniem i wykonaniem. Uczniowie z dużym zaangażowaniem i dumą prezentowali dorobek swojej szkoły.

Oprawę muzyczną uroczystości przygotował pan Tomasz Wesołek, prowadzenie: Panie wicedyrektor Elżbieta Olszewska i Małgorzata Nowicka.

Po części artystycznej głos zabrała dyrektor szkoły Pani Dorota Gliwińska, która podziękowała za udział w uroczystości zaproszonym gościom.

fotorelacja tu: Inauguracja

G.Czachorowska-Szczupak

Ewa Pińska


 

Galeria

Ostatnio dodane