Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Zadania logopedy szkolnego.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy szkolnego:
- przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy uczniów,
- diagnozowanie logopedyczne,
- organizowanie pomocy logopedycznej,
- prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej oraz grupowej,
- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

W miesiącu wrześniu zostały przeprowadzone logopedyczne badania przesiewowe wśród uczniów klasy zerowej i klas pierwszych. Celem badań jest wyłonienie dzieci wymagających opieki logopedycznej i włączenie ich do terapii logopedycznej. Na zajęcia terapii logopedycznej uczęszczają również uczniowie, którzy posiadają opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z zaleceniem zajęć logopedycznych, uczniowie, których wada wymowy w sposób istotny wpływa na naukę czytania i pisania oraz uczniowie z ryzyka dysleksji i dysleksją rozwojową.

Badanie logopedyczne, polega na orientacyjnym badaniu słuchu mownego i fonemowego, badaniu sprawności artykulatorów, badaniu płynności i prozodii mowy (akcent, intonacja, rytm mowy), badaniu nadawania i rozumienia mowy, badaniu funkcji połykowej i oddechowej oraz badaniu budowy aparatu artykulacyjnego (zgryz, wędzidełko podjęzykowe, podniebienie). W razie potrzeby logopeda kieruje dziecko na dodatkowe badania specjalistyczne (laryngologiczne, ortodontyczne, foniatryczne, psychologiczne).

Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź w małych grupach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia danej wady lub zaburzenia. Przebiegają one zgodnie z programem terapii logopedycznej. Metody pracy, pomoce i środki dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych konkretnego dziecka.

Czas trwania terapii oraz jej efektywność zależy od rodzaju i stopnia zaburzenia, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, a przede wszystkim od współpracy terapeuty z rodzicami (konieczne są systematyczne, codzienne ćwiczenia z dzieckiem w domu trwające ok. 15 minut). 

Galeria

Ostatnio dodane