Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

05.10.2011r.

W dniu 5.10.2011, w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie, odbyło się spotkanie robocze w ramach projektu unijnego Comenius Regio – „Extra curricular activities at schools”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele trzech partnerów lokalnych z Polski, tj. Gminy Gniewkowo, Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie oraz Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie. Spotkanie to miało na celu przybliżenie sylwetek instytucji partnerskich z Turcji: Dyrektoriatu ds. Edukacji Regionu Sivas, Szkoły Podstawowej im. Namıka Kemala w Sivas oraz Wydziałowi Edukacji na Uniwersytecie w Sivas. Na zorganizowanej konferencji przedstawione zostały również główne zadania, cele oraz założenia projektu, a także sposoby jego realizacji. Ważnym elementem spotkania było opisanie regionu partnerskiego, miasta Sivas i okolic. Towarzyszył temu również krótki opis systemu oświaty i władzy lokalnej, kultury, tradycji oraz historii regionu. Spotkaniu towarzyszyła debata na temat podziału oraz organizacji zadań projektowych, a także sposobu komunikacji zarówno między partnerami lokalnymi, jak i na płaszczyźnie międzynarodowej. Na potrzeby spotkania przygotowano szereg prezentacji multimedialnych dotyczących m.in. tematu projektu („Extra curricular activities at schools” , systemu oświaty w Turcji, a także partnerów tureckich.

Fotorelacja tu: spotkanie


 

Galeria

Ostatnio dodane