Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Cele realizowane przez Program Comenius Regio

Image Image

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Narodowa Programu „Uczenie się przez całe życie”

COMENIUS REGIO

Program „ Uczenie się przez całe Życie”

Termin realizacji programu Comenius Regio

01.08-2011 r do 31.07.2013 r

Koordynator projektu –Turcja

1. Cele realizowane przez Program Comenius Regio:

- Wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy miedzy lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, które realizując cele programu Comenius w konsekwencji wzbogacają ofertę edukacyjna dla uczniów.

- Możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej, w tym przygranicznej.

2. Zadania partnerów lokalnych :

- Urząd Miejski w Gniewkowie

- Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

- MGOKSiR w Gniewkowie

3. MGOKSiR w Gniewkowie

- Przedstawi zasady dotyczące organizacji aktywności na rzecz edukacji nieformalnej organizowanej na rzecz społeczności lokalnej i zilustruje wewnętrzne struktury organizacji wybranych działań.

- Rolą M-GOKSiR będzie również przedstawienie wydarzeń kulturalnych mających wpływ na rozwój społeczności lokalnej ( festyny środowiskowe, uroczystości lokalne itp.).

Zaprezentuje dorobek edukacji nieformalnej prowadzonej w sferze artystycznej i sportowej w formie pokazu sekcji działających przy MGOKSiR

4. Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

- Przedstawi wewnątrzszkolne systemy organizacji różnorodnych zajęć dodatkowych oferowanych przez placówkę. Zostanie on opracowany i przedstawiony na stronach internetowych szkoły.

- Opracowane zostaną programy ,scenariusze zajęć i zasady ich organizacji na prezentacjach multimedialnych.

- Nauczyciele zaangażowani w jego realizację podczas pracy z uczniami przedstawią nowatorskie opracowania metodyczne .Swoimi doświadczeniami podzielą się z innymi nauczycielami i parterami organizując konferencje na terenie szkoły i poza nią.

- W ramach doskonalenia pracy nad projektem zorganizowane zostaną szkolenia dla nauczycieli realizujących zadania projektu.

- Przygotowane zostaną wystawy, konkursy i prezentacje uczniów podczas których przedstawią wypracowane materiały i swoje osiągnięcia. Będą współpracować z rodzicami w ich przygotowaniu.

- Nauczyciele będą uczestniczyć w spotkaniach roboczych z partnerami projektu podczas których dokonają analizy i ewaluacji realizowanych zadań.

5. Urząd Miejski w Gniewkowie

- Przedstawienie sposobu kreowania oraz zarządzania systemem edukacji nieformalnej oraz pozaszkolnej w regionie,

- Zapewni możliwość poznania zasad oraz sposobów jak najefektywniejszego zaplanowania oraz organizowania wspomnianych zadań.

- Zorganizowanie i przeprowadzenie debaty. Tematem takiego spotkania będzie potrzeba oraz organizacja zajęć dodatkowych dla każdej grupy wiekowej, a także ich wpływ na rozwój środowiska lokalnego oraz umiejętności i zdolności uczestników.

- W ramach współpracy upowszechni wśród mieszkańców gminy znaczenie prowadzenia wspomnianej aktywności oraz ogromnej wartości jaką przedstawia taka forma edukacji i rozwoju.

 

Galeria

Ostatnio dodane