Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Wizyta majowo-czerwcowa 2013 w Sivas

W dniach 26.05 – 1.06. 2013 roku miało miejsce ostatnie spotkanie wyjazdowe w ramach projektu Comenius Regio „Extra curricula activities at schools”. Przedstawiciele polskiej strony, na czele z Panią Dyrektor Dorotą Gliwińską, odwiedzili zaprzyjaźnione miasto Sivas w środkowej Turcji.

Po tradycyjnie już życzliwym przyjęciu rzucono się w wir pracy projektowej. Jako, że było to już ostatnie spotkanie w kraju partnerskim, ilość zadań była imponująca. Uczestnicy wizyty dokonali podsumowania dwuletniej pracy. Zderzenie dwóch odmiennych kulturowo systemów edukacji przyniosło ogromną ilość wniosków oraz pomysłów do dalszego rozwoju wszystkich partnerów biorących udział w projekcie. Podsumowano zajęcia dodatkowe obserwowane na przestrzeni dwóch lat. Przedstawiciele strony polskiej dostrzegli szereg nowych elementów udoskonalających ofertę zajęć dodatkowych. Pomysły te były wynikiem wymiany doświadczeń, poglądów oraz wizji wszystkich partnerów. Wynikiem dwuletniej debaty projektowej jest m.in. podniesienie efektywności różnego rodzaju działań dodatkowych, poszerzenie ich oferty oraz ulepszenie organizacji tych działań. Oprócz wyżej wymienionych, bezpośrednich efektów, projekt w sposób pośredni rozwinął świadomość europejską, przybliżył kulturę Turcji, pozwolił na szereg konsultacji z przedstawicielami jakże odmiennego systemu oświaty oraz umożliwił nawiązanie nowych, ważnych w kontekście rozwoju edukacyjnego, kontaktów międzynarodowych.

Spotkanie to było jak zwykle owocne. Strona turecka po raz ostatni była gospodarzem wizyty, dlatego też dokonała swoistej ewaluacji przebiegu prac oraz dotychczasowych osiągnięć. Pełna ewaluacja, jak i podsumowanie całości działań projektowych już pod koniec czerwca w Gniewkowie. Będzie to wizyta finalna, wieńcząca dwa lata ciężkiej pracy!

 

Fotorelacja: w Sivas

Paweł Skrajny

 

Galeria

Ostatnio dodane