Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Wizyta w Sivas

Sprawozdanie z wyjazdu do Sivas w ramach projektu Comenius Regio.

W dniach od 19.04 do 26.04.2012 roku przedstawiciele Rady Pedagogicznej SP -1 w Gniewkowie oraz władz lokalnych naszego miasta byli z wizytą w Turcji w ramach programu Comenius Regio – uczenie się przez całe życie. Celem tego programu jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi, regionalnymi władzami oświaty w Europie, które realizując te cele wzbogacają ofertę edukacyjną dla uczniów. Koordynatorem programu jest Turcja i właśnie dlatego też udaliśmy się tam z wizytą. Przy tej okazji warto wspomnieć, iż Turcja to kraj w większości azjatycki, leżący na Półwyspie Azja Mniejsza. Część europejską od azjatyckiej oddziela Morze Marmara i cieśniny Bosfor i Dardanele, od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i Morze Marmara a od Południa Morze Śródziemne. Miasto Sivas, które było dla nas bardzo gościnne dzięki wspaniałym ludziom, jest natomiast o wiele większe od Gniewkowa. Liczy bowiem około 251,8 tysięcy mieszkańców, jest siedzibą klubu piłkarskiego Sivasspor, w którym gra reprezentant naszego kraju Kamil Grosicki- powołany do reprezentacji Polski na Euro 2012. Najważniejszym wydarzeniem nowożytnej historii miasta był kongres w Sivas zwołany przez Mustafę Kemela Ataturka we wrześniu 1919r. Określił on Sivas jako miejsce, w którym położone zostały fundamenty Republiki Tureckiej. Jego podobizna widnieje we wszystkich instytucjach państwowych i prywatnych.

Partnerami lokalnymi ze strony polskiej programu Regio są zaś: Urząd Miejski w Gniewkowie, Szkoła Podstawowa nr1, MGOKSiR w Gniewkowie, dlatego też nasza delegacja składała się z przedstawicieli tych instytucji. Zwiedziliśmy kilka szkół, gdzie byliśmy podejmowani z dużą gościnnością i otwartością. Uczestniczyliśmy w zajęciach pozalekcyjnych. Do najciekawszych należały warsztaty plastyczne i muzyczne w szkole artystycznej. Zwiedzaliśmy również wystawy malarskie w tamtejszym domu kultury. Mieliśmy okazję uczestniczyć w pokazie wytworów dziecięcych w ramach pracy z uczniem zdolnym, podczas którego uczniowie demonstrowali przygotowane przez siebie wynalazki z różnych dziedzin nauki. Specjalnie dla nas dzieci i młodzież przygotowały występy artystyczne. Recytowały wiersze, tańczyły i śpiewały piosenki. Wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę pt. „Szła dzieweczka do laseczka”. Wszyscy gospodarze, których mieliśmy zaszczyt odwiedzić byli dla nas niezwykle gościnni i przyjacielscy.  Nauczyciele SP-1 pod kierunkiem pani dyrektor D.Gliwińskiej przygotowali prezentację na konferencję, która odbyła się w auli uniwersyteckiej w miasteczku studenckim w Sivas. Przedstawił ją pan Paweł Skrajny- koordynator projektu, jednocześnie tłumacz naszej delegacji. Prezentacja dotyczyła wewnątrzszkolnych systemów organizacji różnorodnych zajęć dodatkowych oferowanych przez naszą szkołę (takich jak np. zajęcia taneczne w klasach IV-VI, zajęcia socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, kółka pracy z uczniem zdolnym i mającym problemy w nauce, kółko bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.), jak również dawała pogląd na system oświaty w Polsce, który różni się od systemu tureckiego. Zebrani goście na konferencji wykazali duże zainteresowanie szkolnictwem w Polsce, zadawali wiele pytań, na które wyczerpująco odpowiadała pani dyrektor. Konferencja  służyła także wymianie doświadczeń z nauczycielami z Turcji. Wyjazd ten poprzedzony był wieloma godzinami szkoleń zorganizowanych na terenie naszej szkoły w ramach doskonalenia pracy nad projektem. Przygotowane zostały wystawy, konkursy, prezentacje uczniów, podczas których przedstawiono wypracowane materiały i swoje osiągnięcia. Byliśmy także z wizytą u władz miasta i w tamtejszym kuratorium. Wszędzie spotkaliśmy się z dużą serdecznością i gościnnością, czego wyrazem było wspólne wypicie tureckiej herbaty. Nasi tureccy przyjaciele pokazali nam też piękno swego regionu zabierając nas na górski trekking. Udaliśmy się wspólnie na wysokość około 2800m do podnóża Miodowej Skały. Podczas tej wycieczki górskiej mieliśmy mnóstwo wrażeń związanych z pokonywaniem własnych słabości, a w szczególności z pokonywaniem naturalnych barier w postaci strumieni i potoków górskich oraz wspinaczki skałkowej. Zmęczenie w czasie tej wyprawy rekompensowały nam niesamowite widoki. Przed naszymi oczami ukazała się panorama Sivas. Członkowie klubu wysokogórskiego przygotowali dla nas pamiątkowe certyfikaty. Podsumowując wyjazd do Turcji można stwierdzić, że był on dla nas wszystkich wielkim przeżyciem, podczas którego mogliśmy połączyć pracę ze zdobywaniem nowych doświadczeń w kraju położonym daleko od nas a jednocześnie tak blisko.

Fotorelacja tu: w Sivas

Ewa Szulc

 

Galeria

Ostatnio dodane