Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

I wizyta w ramach projektu unijnego Regio

Program  „Uczenie się przez całe życie” Comenius

Partnerskie Projekty  Regio

Gmina Gniewkowo jest jednym z 23 beneficjentów w Polsce i jednocześnie jednym z 2 w województwie kujawsko-pomorskim, która otrzymała dofinansowanie projektu z Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerskie Projekty Regio. Łączna wartość projektu na którą opiewa  umowa finansowa  podpisana z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” a Gminą Gniewkowo to kwota 34.400,40 euro. Projekt realizowany będzie w latach 2011 – 2013. Lokalnymi partnerami projektu  Comenius Regio są  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Wojska Polskiego w Gniewkowie oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie.  Partnerem projektowym natomiast jest Turcja, która jednocześnie pełni rolę koordynatora projektu. Głównymi celami przedsięwzięcia jest zwiększenie jakości wszelkich usług edukacyjnych świadczonych w naszej gminie, wymiana doświadczeń związanych z edukacją oraz wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych w ramach współpracy partnerskiej.

Pierwsze oficjalne spotkanie  partnerów z Polski oraz Turcji miało miejsce w Sivas (Turcja) w dniach 15 – 20 października br. Grupę z Polski reprezentowała sekretarz gminy Gniewkowo Bogumiła Pęczkowska wraz z pracownikami Pauliną Rychczyńską i Beatą Czekalską oraz pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gniewkowie na czele z dyrektor Dorotą Gliwińską,  wicedyrektor Elżbietą Olszewską oraz nauczycielami: Małgorzatą Konieczką, Markiem Wesołowskim oraz Pawłem Skrajnym. Pierwszej wizycie w Turcji towarzyszył szereg oficjalnych spotkań z przedstawicielami władz lokalnych oraz instytucji  odpowiedzialnych za szeroko rozumianą edukację w prowincji Sivas. Delegacja z Polski została bardzo ciepło przywitana przez partnerów tureckich, a wszelkie spotkania odbywały się w atmosferze przyjaźni, otwartości oraz współpracy. Polska grupa wzięła również udział w panelu edukacyjnym, na którym zaprezentowany został system zajęć dodatkowych obecny w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie. Konferencja ta zwołana została w ramach pracy projektowej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia tureckiej szkoły, a także Uniwersytetu w Sivas.

Wizyta ta była świetną okazją do wymiany doświadczeń oraz zawarcia nowych znajomości zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Kolejne spotkanie w ramach projektu Comenius Regio już wkrótce w Polsce.

Fotorelacja z wizyty tutaj: W Turcji

Kowalska Beata –Koordynator gminny

Skrajny Paweł- koordynator pedagogiczny

 

Galeria

Ostatnio dodane