Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Scenariusz warsztatów dla rodziców pt..Bezpieczne dziecko- jak rozpoznać zagrożenia cywilizacyjne.”

Cel główny: uświadomienie rodzicom zagrożeń na jakie narażone jest dziecko we współczesnym świecie.

Cele szczegółowe:

- zapoznanie z rodzajami zagrożeń związanych z postępem cywilizacyjnym (rozwój multimediów),

- wpływ zagrożeń na zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka,

-poznanie sposobów ochrony dziecka przed szkodliwymi treściami płynącymi z Internetu,

-uświadomienie odpowiedzialności prawnej  za stosowanie cyberprzemocy przez dziecko,

- poznanie objawów uzależnienia dziecka od Internetu i gier komputerowych,

- poznanie oznaczeń gier komputerowych i ich dobór do wieku dziecka,

- zapoznanie rodziców z przydatnymi stronami Internetowymi odnośnie omówionych zagrożeń

Metody i formy:

Prezentacja multimedialna /prezentacja znajduje się w załączniku poniżej/, mini wykład z udziałem przedstawiciela Policji, dyskusja, test, ankieta ewaluacyjna.

Przebieg warsztatów:

- Prezentacja zagrożeń , na które narażone jest dziecko we współczesnym świecie

( alkohol, narkotyki ,papierosy, środki pobudzające, dopalacze, złe odżywianie, cyberprzemoc, grooming,telefony komórkowe, gry komputerowe)

- Omówienie sposobów bezpiecznego korzystania przez dziecko z Internetu, komunikatorów, gier komputerowych itp.

- Omówienie postępowania rodziców w przypadku , gdy dziecko padło ofiarą groomingu lub cyberprzemocy w Internecie.

- Zapoznanie z objawami uzależnienia dziecka od substancji uzależniających ,Internetu i gier komputerowych.

- Zapobieganie rodziców przed niekorzystnym wpływem środków multimedialnych na rozwój dziecka.

- Prezentacja oznaczeń gier komputerowych w systemie PEGI  i  ESRB w, aby ułatwić rodzicom kontrolę nad doborem gier dla wieku dziecka.

- Zapoznanie rodziców z postępowaniem prawnym w sytuacji , gdy dziecko jest ofiarą przemocy  lub  jej sprawcą- mini wykład przedstawiciela Policji.

- Przekazanie rodzicom informacji na temat instytucji pomocowych ( stron internetowych i numerów telefonów).

- Przekazanie rodzicom testu w celu sprawdzenia czy ich dziecko uzależnione jest od Internetu.

- Podsumowanie warsztatów, ankieta ewaluacyjna dla rodziców.


 

Galeria

Ostatnio dodane