Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Warsztaty dla rodziców pt: ”Bezpieczne dziecko –jak rozpoznać zagrożenia cywilizacyjne”

Dnia 13.11.2014r odbyły się warsztaty dla rodziców  pt:  ”Bezpieczne dziecko –jak rozpoznać zagrożenia cywilizacyjne”. Zostały one zrealizowane we współpracy z starszym aspirantem K.Posadzym, przedstawicielem Komisariatu Policji w Gniewkowie.

Uczestniczący w spotkaniu:  rodzice uczniów klas V

Prowadząca: p.A.Wesołowska

Współdziałająca: p.A.Bromka-Sadowska

Przebieg:

1. Powitanie  rodziców przez Dyrektora Szkoły p. D.Gliwińską.

2.Temat i cele spotkania.

3. Wykład połączony z prezentacją multimedialną prowadzony  przez p.A.Wesołowską

4. Wykład przedstawiciela Policji.

5. Ankieta ewaluacyjna skierowana do rodziców. /ankieta znajduje się w załączniku poniżej/

6. Rozdanie rodzicom testu na temat:”Czy dziecko uzależnione jest od Internetu”.
 

Galeria

Ostatnio dodane