Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

VI WIZYTA NA SŁOWACJI

W dniach 23 - 30 marca 2012 roku odbyła się wizyta partnerska w Tristce na Słowacji. Szkołę Podstawową nr 1 w Gniewkowie reprezentowali: wice-dyrektor p. Małgorzata Nowicka wraz z pracownikami szkoły: p.Anna Wesołowska, p.Wirginia Skowrońska, p.Beata Kucharczyk, p.Anna Frankowska, p.Barbara Jurek, p.Monika Szulczewska, p.Dariusz Semenowicz.

Gospodarze spotkania zapewnili nam bogaty program wizyty, nauczyciele zwiedzali szkołę, uczestniczyli w występach przygotowanych przez uczniów w domu kultury.

Była to ostatnia wizyta, która miała na celu podsumowanie i ewaluację wszystkich zadań wyznaczonych w projekcie „Pupils with different world in their minds” realizowanym przez 3 szkoły w okresie dwóch lat. Dzięki projektowi uczniowie mogli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności językowe, poznawać kulturę krajów partnerskich, a nauczyciele zdobywali nowe doświadczenia.

VI MEETING IN SLOVAKIA

The last project meeting within the Comenius project was held in Tristce, Slovaka on 23rd – 30th March 2012. Primary School No. 1 in Gniewkowo was represented by deputy headmistress Mrs Małgorzata Nowicka  with employees of the school: Anna Wesołowska, Wirginia Skowrońska, Beata Kucharczyk,  Anna Frankowska, Barbara Jurek, Monika Szulczewska, Dariusz Semenowicz.

The meeting provided us with a rich program of activities, the teachers visited school and participated in various performances prepared by students in the culture center.
That final meeting was organized in order to summarize and evaluate all the tasks assigned to the project "Pupils with Different World In Their Minds" implemented by the three schools within two years. Thanks to the project, students were able to develop and improve their language skills, learn about the culture of the partner countries and the teachers acquired new, valuable experiences.

fotorelacja: z wizytą na Słowacji

 

Galeria

Ostatnio dodane