Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Opis realizacji projektu COMENIUS 3

Spis treści
Opis realizacji projektu COMENIUS 3
Strona 2
Strona 3
Strona 4
Strona 5
Strona 6
Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Wszystkie strony

“Quiz”

Kolejnym zdaniem było przygotowanie quizu w celu ocenienie ilu uczniów zwiększyło swoją wiedzę poprzez projekt. Każda ze szkół partnerskich przygotowała 9-10 pytań dotyczących szkoły, regionu, kraju. Wszystkie pytania były w języku angielskim. W quizie wzięli udział reprezentanci wszystkich klasy IV oraz V, uczniowie pracowali w 3-osobowych zespołach klasowych.


fotorelacja z konkursu: Quiz

„Quiz”

Another task was to prepare a quiz to assess how many students increased their knowledge through the project. Each partner school has prepared  9-10 questions about the school, region, country. All the questions were in English. The quiz was attended by representatives of all classes IV and V, the students worked in three teams of class 

Galeria

Ostatnio dodane