Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Cele programu Comenius / Aims of Comenius project

 

Oficjalna strona projektu: COMENIIUS 3

Partnerzy:   Słowacja

Partnerzy: Turcja

Image Najistotniejszym celem programu jest nawiązanie dialogu pomiędzy krajami uczestniczącymi. Uczestnicy programu poznają sposób życia, kulturę, tradycję i języki innych krajów europejskich. Dzięki współpracy międzyszkolnej, każdy z członków zyska cenne doświadczenie oraz wykształci pozytywne odczucia wobec Unii Europejskiej.
 • Podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji społecznej oraz języka obcego,
 • Poszerzanie poglądów uczniów,
 • Współpracowanie z obcokrajowcami, a także uświadomienie istnienia innej kultury,
 • Porównywanie podobieństwa i różnic językowych oraz kulturowych między krajami partnerskimi,
 • Badanie naleciałości kulturowej pomiędzy krajami Europy,
 • Utrzymywanie przyjacielskich stosunków pomiędzy krajami partnerskimi,
 • Pomoc uczniom z trudnych środowisk w posługiwaniu się językiem angielskim w życiu codziennym, a także rozbudzanie ich zainteresowań,
 • Podnoszenie umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjnymi wśród uczniów.


Aims of Comenius project

The most important aspect of the project is to create the dialogue between all participation countries. The participants will discover European lifestyle, culture, tradition and foreign languages. Thanks to teamwork, every participant will reach useful experience and positive attitude towards European Union.

 • To improve pupils ability on common language and social communication,
 • To broaden views of pupils,
 • To collaborate with foreigners and to be aware of other cultures,
 • To compare similarities and differences among partner countries in terms of language, traditions and lifestyles,
 • To discover cultural give-and take between European countries,
 • To make a contribution to peaceful relationships among partner countries,
 • To give disadvantaged children the opportunity to use English in a real context and to stimulate their interest,
 • To include the pupils with special needs into the project and broaden their world view and make them feel more self confident,
 • To improve the use of ICT by the pupils.
 

Galeria

Ostatnio dodane