Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

MAŁY MISTRZ W SP1 Gniewkowo

W nowym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie jest realizowany program Mały Mistrz .Biorą w nim  udział 4 klasy pierwsze. Są to  klasy Ia  Małgorzaty Konieczki, Ib  Małgorzaty Stachulskiej , Ic Iwony Jędrzejczak  i Ig Mirosławy Błaszak, nauczycielem w wspomagającym jest nauczyciel wychowania fizycznego  Dariusz Semenowicz.

 

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego idą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła "Małego Mistrza" opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, Piłkarz, Lekkoatleta, Pływak-Wodniak. Zaproponowane sprawności będą prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

-Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

- Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej

-Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

-Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.

-Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

-Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej, monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych, zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.


 

Galeria

Ostatnio dodane