Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Praca z uczniem zdolnym w klasach młodszych

Szkoła Podstawowa nr 1w Gniewkowie  zapewnia uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Organizowane są różnorodne zajęcia,  które sprzyjają wszechstronnemu  rozwojowi  osobowości. Nauczyciele opracowują programy zajęć dodatkowych, stosują nowatorskie metody i formy pracy aby rozbudzić ciekawość poznawczą,  rozwijać umiejętność samodzielnej, kreatywnej pracy uczniów. Dokonują ewaluacji swej pracy poprzez konkursy szkolne. W „Alfikach” – konkursach interdyscyplinarnych uczniowie nie tylko sprawdzają swoje wiadomości, ale nabywają umiejętności samodzielnej pracy, uczą się rozwiązywania zadań z różnych dziedzin. Dają one możliwość reprezentowania swojej klasy. Konkursy są również doskonałym elementem motywującym do dalszej pracy. Rozwijają pamięć oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Zachęcają do systematycznej pracy.

W roku szkolnym 2018/19 zaplanowano dla uczniów klas drugich i trzecich

następujące konkursy interdyscyplinarne:

ALFIK JESIENNYALFIK ZIMOWY, ALFIK WIOSENNY.


W listopadzie odbył się ALFIK JESIENNY. A oto wyniki.

Klasy drugie

I miejsce             Alicja Dziębor kl. IIa , Oliwier Chmal kl. IIa, Wiktoria Zimna kl. IIc

II miejsce            Amelia Łącka kl. IIc

III miejsce          Eliza Krysztofiak kl. IIa , Maria Kapłanowska kl. IIc

Laureatów do konkursu przygotowały panie: Emilia Kucharska, Małgorzata Konieczka.

Klasy trzecie

I miejsce             Małgorzata Cabańska                                kl. IIIb

II miejsce            Małgorzata Skibińska – Rączka                kl. IIIa

III miejsce           Katarzyna Maciejewska – Pałaszewska  kl. IIIa

Laureatów do konkursu przygotowały panie: Małgorzata Gremplewska, Agnieszka Bochat.Tekst: M. Konieczka

Foto: A. Cięgotura

 

Galeria

Ostatnio dodane