Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Oświadczenie dotyczące Astrobazy

W związku z poruszanym w ostatnich dniach przez portal Gniewkowo.eu tematem Astrobazy, jako zarządca obiektu informuję o stanie faktycznym.

Odniosę się tylko do własnych działań ; potwierdzam również, że  w dokumentacji szkoły znajduje się szereg pism z poprzednich lat dotyczących problemu Astrobazy w  Gniewkowie oraz informacje o złym stanie innych Astrobaz w regionie.

Obecnie Astrobaza jest składnikiem majątku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gniewkowie.   Przejmując obiekty w zarządzanie zapoznałam się z istniejącą dokumentacją (m. innymi z zawartymi umowami z koordynatorami projektu) i dokonałam oględzin budynków.   Zamknięta już wtedy Astrobaza była w złym stanie - m. innymi: wyposażenie – teleskopy, monitory, komputery przykryte były warstwą opadającego tynku, na posadzce stała woda, wilgoć uszkodziła ściany pomieszczeń. Zewnętrzny ekspert nieodpłatnie dokonał analizy stanu wyposażenia  obiektu wskazując zagrożenia. Zdecydowałam o przeniesieniu sprzętu do obiektu SP 1 - budynek B. Pracownicy szkoły wyremontowali pomieszczenie, gdzie złożono komputery i pozostały sprzęt.

Dokonałam inwentaryzacji  majątku Astrobazy i określiłam odpowiedzialność materialną za sprzęt. Stwierdziłam, że część  wyposażenia nadal nie jest formalnie majątkiem szkoły. Stosowne zapytania skierowałam do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Poinformowałam również pisemnie Urząd Marszałkowski o złym stanie budynku i zwróciłam się z prośbą o nałożenie na wykonawcę obowiązku usunięcia uszkodzeń. W wyniku moich działań odbyły się spotkania z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, który zdecydował o zobowiązaniu wykonawcy Astrobazy do prac remontowych. Do czasu  usunięcia nieprawidłowości NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z BUDYNKU ASTROBAZY, gdyż ZAGRAŻA to bezpieczeństwu.

Niestety, do obecnej chwili  ustalenia Urzędu Marszałkowskiego nie zostały zrealizowane.

Wszystkie swoje działania mam udokumentowane, także materiałem fotograficznym.

Mając na uwadze wartość dydaktyczną zajęć popularyzujących astronomię zorganizowałam w trakcie roku szkolnego zajęcia skierowane do WSZYSTKICH mieszkańców gminy. O zajęciach informowałam poprzez stronę internetową szkoły, Urzędu Miejskiego oraz wywieszone komunikaty. Podpisałam umowy z koordynatorami Astrobazy, poszerzając skład kadry. Zajęcia odbywały się systematycznie przez szereg miesięcy, co potwierdzały moje obserwacje i analiza dokumentów.

Ponieważ przez wszystkie miesiące, które także obfitowały w szereg zjawisk astronomicznych NIKT z mieszkańców gminy nie skorzystał z zajęć (na terenie szkoły, gdyż - podkreślam - do Astrobazy nadal nie wolno wchodzić), za które płaciłam zatrudnionym osobom podjęłam decyzję o zawieszeniu tych działań.

Od września planuję  wznowienie tej formy zajęć, ale tylko jeśli będzie cieszyła się zainteresowaniem choć niewielkiej grupy gniewkowian.

Informacji tej udzielam poprzez stronę internetową Urzędu Miejskiego w Gniewkowie, gdyż w mojej opinii portal Gniewkowo.eu, który wywołał temat  jest medium mało profesjonalnym i … działającym nieelegancko.

Dorota Gliwińska

 

Galeria

Ostatnio dodane