Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Projekt Multisport_2014

W kwietniu 2014 roku Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie, jako jedyna w gminie, przystąpiła do projektu „Multisport”. Projekt Ministerstwa Sportu i Turystyki jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci i młodzieży - uczniów szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach. W naszej szkole w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego  Przemysława Szmeltera oraz  Dariusza Wojciechowskiego uczestniczy 40 uczniów.  W trakcie zajęć uczniowie doskonalą umiejętności z zakresu gier zespołowych (piłka nożna, piłka koszykowa, piłka siatkowa, piłka ręczna oraz unihokej), uczestniczą w zabawach i grach ruchowych, doskonalą elementy lekkoatletyki oraz gimnastyki. Tematyka spotkań obejmuje także zagadnienia związane z  lokalnym sportem. Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, każdy trwa półtorej godziny.

W ramach projektu otrzymaliśmy sprzęt sportowy, który w znaczny sposób uatrakcyjnił zajęcia. Były to m.in. piłki do  gier zespołowych,  szarfy, paliki, sprzęt pomiarowy. Dzięki temu każdy uczeń zapewniony ma bezpośredni dostęp do sprzętu co sprzyja indywidualizacji zajęć oraz efektywniejszego wykorzystania czasu pracy z dziećmi.

Realizując projekt uczniowie kilkukrotnie poddawani byli testom sprawnościowym, których wyniki przesyłane były do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uzyskiwane wyniki pozwalały na określenie poziomu sprawności fizycznej uczniów, ich postępów oraz wpływały na dobór odpowiednich metod i form pracy.

Zajęcia potrwają do grudnia 2014 roku.

Fotorelacja tu: Multisport (owo)

Dariusz Wojciechowski

Przemysław Szmelter

 

Galeria

Ostatnio dodane