Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie

Komunikat Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty

W zakładce Rada Rodziców oraz poniżej w załącznikach dostępny jest komunikat Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczący ustalania wpłat/składek na Radę Rodziców.

 

Ogólnopolski Przegląd Twórczości Plastycznej w Skłudzewie

 

Ubezpieczenie uczniów

Poniżej w załączniku znajduje się szczegółowa informacja dotycząca ubezpieczenia uczniów w firmie Inter Risk.

Nr rachunku dla rodziców: 50 1020 5558 1111 1447 3870 0313  (aktualny; po zmianie!)

Ubezpieczenie jest dobrowolne.

 

Nabór wniosków o przyznanie stypendiów Prymus Pomorza i Kujaw

Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, klasy gimnazjalnej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:

- otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły;
- uzyskali jedno z poniższych osiągnięć:
a) tytuł laureata lub finalisty konkursu lub olimpiady ujętych w załączniku nr 1 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
b) określone w załączniku nr 2 do regulaminu, w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
c) jako uczniowie klasy II lub wyższej - w liceum, technikum bądź szkoły branżowej -średnią ocen 5,0 z 2 przedmiotów spośród przedmiotów: przyrodniczych lub matematyki realizowanych na poziomie rozszerzonym w poprzednim roku szkolnym,
- uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Więcej…
 

Dowozy do Szkoły (budynku A i B) dn. 03.09.2018r.

Poniżej w załącznikach znajdują się informacje dotyczące dowozów w dn. 03 września 2018r. - Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

 


Strona 1 z 41

Galeria

Ostatnio dodane